Yogalärarutbildning – Start augusti 2018 – juni 2019

I augusti 2018 startar Annaf Åhlgren och Malin Svanholm en 200 h Yogalärarutbildning i fyra moduler. Du som går alla fyra modulerna har möjlighet att bli certifierad RYT 200h av Yoga Alliance. Har du en längtan att fördjupa din yoga men utan att bli lärare är du välkommen att gå endast de första tre modulerna.

Under de tre första modulerna kommer fokus ligga på att hitta din egen yoga och du kommer ha en mentor under utbildningen att vända dig till med frågor som rör såväl undervisningen som din egen yogaväg. Under den sista modulen jobbar vi med lärarrollen, hur man når ut till olika elever, hur man använder rösten, gör enklare assisteringar mm.

Annaf och Malin är huvudlärare men du kommer också få möta många andra lärare i anatomi, fysiologi, ayurveda mfl ämnen.

Utbildningen innehåller bl.a:

Asana praktik
Asana alignment
Meditation
Pranayama
Kriyas
Mantran och chanting
Pedagogik – konsten att undervisa
Anatomi and fysiologi
Hjärnan och kopplingen till meditation
Yogafilosofi & tantra
Ayurveda
Shariras
Den åttfaldiga vägen
Traditionella texter
Livsstil och etik
Kosthållning
Mudror

Datum:
15-19 augusti 2018,
3-7 januari 2019,
21-25 mars 2019 &
12-17 juni 2019
Däremellan kommer vi ses ytterligare ett par tillfällen mellan modulerna. Dessa tillfällen är utöver den faktiska utbildningen (alltså inte obligatoriska) och kostar inget extra.

Kostnad: 47.000 för alla fyra moduler. Early Bird vid anmälan innan 15 maj 44.000 kr. Anmälningsavgiften är 4.000 kr och dras av från den totla avgiften.
Vill du gå endast de tre första modulerna betalar du 33.500 kr.

Plats: Yin & Yang Yogastudio, St:Eriksplan 104 i Stockholm

Vill du veta mer? Maila till info@malinsvanholm.se samt läs mer om Annaf Åhlgren på annafahlgren.se och om Malin Svanholm på malinsvanholm.se.

Anmälan: Maila namn och postadress till info@malinsvanholm.se
Anmälan gäller från det att anmälningsavgiften är inbetald.

Hoppas att vi ses i augusti!

Med Värme, Annaf & Malin