Tid att reflektera
- vad är viktigt på riktigt

 

Den här workshopen handlar om dig och vad som är viktigt på riktigt för just dig. Den vänder sig till dig som vill ha verktyg för att använda din vilja mer effektivt.

Syftet är att du ska få tid och verktyg att reflektera över dig själv och vad som är viktigt på riktigt för just dig. Vi pratar om hur man kan använda den kunskapen för att leva i sin egen sanning och inte påverkas allt för mycket av omvärlden. Vi kommer göra övningar och ha härliga samtal. Efter kursen hoppas vi att du ska ha bättre förutsättningar för att agera i linje med dina värderingar och ha en ökad förståelse för att andra kanske har andra prioriteringar och att det är helt ok.

Under workshopen utforskar du:
• Vilka dina personliga värderingar är och hur de formas och omformas genom livet.
• Hur du kan använda dina personliga värderingar som verktyg och stöd för att navigera i med- och motgång och leda dig själv i en riktning som du upplever som meningsfull.
• Hur dina livserfarenheter har stärkt dig.
• Hur andra människors perspektiv och behov ser ut.
• Hur du kan vara närvarande och inkännande i mötet med andra.


DATUM

Sön 3/3 kl. 10:00-16:00 el.
Lör 30/3 kl. 11:00-17:00

VAR

Yin & Yang Yogastudio

PRIS
1070kr.
Lättare lunch ingår.

BOKA 3/3 BOKA 31/3