1. Information om hantering av personuppgifter. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Yin & Yang Yogastudio värnar om din personliga integritet och värdesätter ditt förtroende. Vi skulle t.ex. aldrig sälja dina personuppgifter till en tredje part, så du kan känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetspolicy ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar ett konto hos oss, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss. Du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på vår hemsida. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter. Genom att använda Yin & Yang Yogastudios tjänster accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Yin & Yang Yogastudio använder elektroniska informationskanaler, som exempelvis Mailchimp, för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

2. Ansvar för dina personuppgifter. Yin & Yang Yogastudio SWE AB, organisationsnummer 559065-4397, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Yin & Yang Yogastudio.

3. Följande personuppgifter samlas in av Yin & Yang Yogastudio. Yin & Yang Yogastudio behandlar personnummer för att vi ska kunna försäkra oss om att vi har korrekt information om våra kunder och för personuppslagning från Skatteverkets folkbokföringsregister. Person- och kontaktuppgifter: namn, personnummer, telefonnummer, mejl och fakturaadress Betalningsuppgifter: fakturainformation, bankkontonummer Köp- och orderhistorik: information om varor och tjänster du köpt eller bokat. Kommunikation och interaktion: automatiska utskick via vår kommunikationsplattform, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, digitala fotspår när du rör dig på vår webbsida. Dessa uppgifter anonymiseras och kan aldrig kopplas till dig som person.

4. Hur Yin & Yang Yogastudio behandlar dina personuppgifter med laglig grund. För att kunna erbjuda dig våra tjänster såsom medlemskap, webb och mobil-app behandlas dina uppgifter med största möjliga integritet. När du har lämnat personuppgifter till oss på Yin & Yang Yogastudio, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan:
Image
5. Hur Yin & Yang Yogastudio använder informationen om dig. När du beställer eller köper en produkt eller tjänst av oss på Yin & Yang Yogastudio när du är registrerad medlem, kommer vi att använda din köp- och orderhistorik samt användarhistorik (t ex hur du klickar eller söker på vår hemsida) för att få en inblick i och kunna förstå vilka produkter eller tjänster som du är intresserad av. Om du inte vill att vi använder oss av din kundhistorik över huvud taget (t.ex. när vi utvecklar och förbättra våra produkter och tjänster eller förbättra teknisk funktionalitet) har du alltid rätt att säga upp ditt medlemskap. Den kundinformation som vi sparar om dig, är baserad på uppgifter som Yin & Yang Yogastudio samlat in från dig som kund, IP-adress, tidigare köp och träningshistorik.

6. När Yin & Yang Yogastudio kan komma att dela dina uppgifter. Yin & Yang Yogastudio delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss t.ex. med vår marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

7. Lagring och lagringstid. På Yin & Yang Yogastudio behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Yin & Yang Yogastudio har löpande rutiner som säkerställer att det inte lagras onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt. De program Yin & Yang Yogastudio använder för lagring av personuppgifter är: Zoezi Gymsystem, Mailchimp och Office 365 (för kundtjänst-ärenden, raderas efter avslutat ärende).

8. Information avseende kunder vid köp och kundtjänst-ärenden: När det gäller din köp-, order-, och användarhistorik, i den utsträckning vi inte har anonymiserat dina uppgifter, kommer vi att radera sådan historik ett (1) år efter transaktionsdatum. Uppgifter som relaterar till ett kundtjänst-ärende sparas tills det avslutas eller raderas annars efter max ett (1) år från kontakt.

9. Information avseende medlemmar hos Yin & Yang Yogastudio. Som medlem hos Yin & Yang Yogastudio sparas relevanta och aktuella uppgifter relaterade till ditt medlemskonto, så länge som du väljer att vara medlem hos oss. Om du inte längre vill vara medlem kommer vi att radera dina uppgifter senast ett (1) år efter att vi mottagit ditt meddelande om uppsägning. Om du har varit inaktiv (dvs. inte gjort några registrerade köp eller loggat in på din medlemssida) under ett (1) år i följd kommer vi att radera ditt medlemskonto och därmed ta bort alla personuppgifter om dig. Om du inte längre vill ha direktmarknadsföring från Yin & Yang Yogastudio kan du alltid avregistrera dig genom att kontakta oss.

10. Säkerhet för dina personuppgifter. På Yin & Yang Yogastudio säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. Yin & Yang Yogastudio använder endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

11. Dina rättigheter. Vi på Yin & Yang Yogastudio vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du har själv möjlighet att logga in på ditt användarkonto och rätta felaktiga uppgifter. Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte Yin & Yang Yogastudio tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag. Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

12. Klagomål och tillsynsmyndighet. Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Yin & Yang Yogastudio. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

13. Kontakta oss. Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På Yin & Yang Yogastudio är våra kunders personliga integritet viktiga för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund alltid ska känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på yyyogastudio@gmail.com Du kan också ringa till oss på telefonnummer: 073-5463362