INTEGRITETSPOLICY

1. Information om hantering av personuppgifter
2. Ansvar för dina personuppgifter
3. Följande personuppgifter samlas in av Yin & Yang Yogastudio
4. Hur Yin & Yang Yogastudio behandlar dina personuppgifter med laglig grund
5. Hur Yin & Yang Yogastudio använder informationen om dig
6. När Yin & Yang Yogastudio kan komma att dela dina uppgifter
7. Lagring och lagringstid
8. Information avseende kunder vid köp och kundtjänst-ärenden
9. Information avseende medlemmar hos Yin & Yang Yogastudio
10. Säkerhet för dina personuppgifter
11. Dina rättigheter
12. Klagomål och tillsynsmyndighet
13. Kontakta oss

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Yin & Yang Yogastudio värnar om din personliga integritet och värdesätter ditt förtroende. Vi skulle t.ex. aldrig sälja dina personuppgifter till en tredje part, så du kan känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.

I denna integritetspolicy ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar ett konto hos oss, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss.

Genom att använda Yin & Yang Yogastudio tjänster accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Yin & Yang Yogastudio använder elektroniska informationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

Yin & Yang Yogastudio AB, organisationsnummer 559065-4397, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Yin & Yang Yogastudio.

Yin & Yang Yogastudio behandlar personnummer för att vi ska kunna försäkra oss om att vi har korrekt information om våra kunder och för personuppslagning från Skatteverkets folkbokföringsregister.

Person- och kontaktuppgifter: namn, personnummer, telefonnummer, mejl och fakturaadress

Betalningsuppgifter: fakturainformation, bankkontonummer

Köp- och orderhistorik: information om varor och tjänster du köpt eller bokat.

Kommunikation och interaktion: automatiska utskick via vår kommunikationsplattform, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, digitala fotspår när du rör dig på vår webbsida. Dessa uppgifter anonymiseras och kan aldrig kopplas till dig som person.

 

För att kunna erbjuda dig våra tjänster såsom medlemskap, webb och mobil-app behandlas dina uppgifter med största möjliga integritet. När du har lämnat personuppgifter till oss på Yin & Yang Yogastudio, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:

 


 

Ändamål med behandlingen: För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.

Vår lagliga grund för detta ändamål är: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig som kund.

 


 

Ändamål med behandlingen: För att kunna hantera och administrera dina bokningar och köp av behandlingar, workshop, PT och kurser.

Vår lagliga grund för detta ändamål är: Det köpeavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning och få betalt.

 


 

Ändamål med behandlingen: För att kunna administrera ditt medlemskap och för säker och korrekt hantering av personuppgifter kopplade till din beställning

Vår lagliga grund för detta ändamål är: Det avtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för att hantera ditt avtal om medlemskap. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. skapa och administrera ditt konto, administrera dina medlemsförmåner, kontakta dig vid schemaförändring.

 


 

Ändamål med behandlingen: För att kunna hantera kommunikation med kunder, som t.ex. frågor om utbud, frysning av medlemskap osv.

Vår lagliga grund för detta ändamål är: Det är Yin & Yang Yogastudio berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter och kan även innefatta uppföljande frågor och enkäter om hur du tycker att produkter och tjänster har fungerat för dig som kund hos Yin & Yang Yogastudio. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning och vi kommer behandla dina uppgifter med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpeavtal med dig.

 


 

Ändamål med behandlingen: För att kunna skicka generell marknadsföring och personlig direktmarknadsföring via e-post, sms, post eller sociala medier.

Vår lagliga grund för detta ändamål är: Denna typ av behandling sker endast om du som kund lämnat samtycke till att motta generell marknadsföring. Du kan alltid välja att ta tillbaka ditt samtycke, genom att t.ex. avfölja vårt nyhetsbrev eller avregistrera samtycke.

 


 

Ändamål med behandlingen: För att kunna hantera bokning och betalning av kroppsbehandling och konsultation.

Vår lagliga grund för detta ändamål är: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtals-rättsliga förpliktelser gentemot dig som kund. Inga känsliga uppgifter om din hälsa sparas efter ditt besök på vår behandlingsavdelning eller avslutat konsultationsprogram.

 


 

Ändamål med behandlingen: För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem. 

Vår lagliga grund för detta ändamål är: Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats, app, eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.

 


 

Ändamål med behandlingen: För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster.

Vår lagliga grund för detta ändamål är: Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster

 


 

Ändamål med behandlingen: För att kunna registrera de personer som meddelar att de inte vill ha adresserad marknadsföring från Yin & Yang Yogastudio och är registrerade som Yin & Yang Yogastudio kunder.

Vår lagliga grund för detta ändamål är: Berättigat intresse att på enskild individs begäran, inte ska erhålla marknadsförings-utskick.

 


 

Ändamål med behandlingen: För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighetsbeslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.

Vår lagliga grund för detta ändamål är: Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

 


 

När du beställer eller köper en produkt eller tjänst av oss på Yin & Yang Yogastudio när du är registrerad medlem, kommer vi att använda din köp- och orderhistorik samt användarhistorik (t ex hur du klickar eller söker på vår hemsida) för att få en inblick i och kunna förstå vilka produkter eller tjänster som du är intresserad av.

Om du inte vill att vi använder oss av din kundhistorik över huvud taget (t.ex. när vi utvecklar och förbättra våra produkter och tjänster eller förbättra teknisk funktionalitet) har du alltid rätt att säga upp ditt medlemskap.

A heat-building practice derived from a dynamic sequence of postures. Students will be encouraged to utilise their breath to establish their own rhythm in each practice. Classes will consist of both standing and seated postures, as well as strong transitions between the two. Suitable for all levels. *The class is in English/Swedish

Yin & Yang Yogastudio delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss t.ex. med vår marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

På Yin & Yang Yogastudio behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Yin & Yang Yogastudio har löpande rutiner som säkerställer att det inte lagras onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

De program Yin & Yang Yogastudio använder för lagring av personuppgifter är:Internt bokningsystem, Mailchimp och Office 365 (för kundtjänst-ärenden, raderas efter avslutat ärende).

När det gäller din köp-, order-, och användarhistorik, i den utsträckning vi inte har anonymiserat dina uppgifter, kommer vi att radera sådan historik ett (1) år efter transaktionsdatum. Uppgifter som relaterar till ett kundtjänst-ärende sparas tills det avslutas eller raderas annars efter max ett (1) år från kontakt.

Som medlem hos Yin & Yang Yogastudio sparas relevanta och aktuella uppgifter relaterade till ditt medlemskonto, så länge som du väljer att vara medlem hos oss. Om du inte längre vill vara medlem kommer vi att radera dina uppgifter senast ett (1) år efter att vi mottagit ditt meddelande om uppsägning. Om du har varit inaktiv (dvs. inte gjort några registrerade köp eller loggat in på din medlemssida) under ett (1) år i följd kommer vi att radera ditt medlemskonto och därmed ta bort alla personuppgifter om dig. Om du inte längre vill ha direktmarknadsföring från Yin & Yang Yogastudio kan du alltid avregistrera dig genom att kontakta oss.

En bindvävshinna vars främsta uppgift är att hålla muskler och muskelgrupper på plats under muskelkontraktion. Stelhet och osmidighet sitter främst i fascian och ju äldre vi blir, desto stelare och torrare blir den. Med yin-yoga blir kroppen smidigare, du får en skön stretch och en stunds avkoppling.

På Yin & Yang Yogastudio säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. Yin & Yang Yogastudio använder endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

Vi på Yin & Yang Yogastudio vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du har själv möjlighet att logga in på ditt användarkonto och rätta felaktiga uppgifter.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte Yin & Yang Yogastudio tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Yin & Yang Yogastudio. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

 

Du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn här på vår hemsida. Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter.

På Yin & Yang Yogastudio är våra kunders personliga integritet viktiga för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund alltid ska känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på yyyogastudio@gmail.com