BREATHE

 

Från Yang till Yin
Andas - och balansera ditt nervsystem

Vi föds på en inandning och dör på en utandning. Men vad händer däremellan? Hur många medvetna andetag tar vi under en livstid, under en arbetsvecka, under en enskild dag? Genom andningen kan vi balansera vårt nervsystem och koppla på och av vår inre strömbrytare. Under den här workshopen får du lära dig hur samspelet mellan nervsystemet och andningen fungerar. Vi undersöker också taoismens dualiteter Yin och Yang. Vad är det egentligen, och hur kan dessa begrepp kopplas till vårt västerländska synsätt på kroppen? Till slut utforskar vi olika andningsövningar, (pranayama) och avslutar med en skön klass där vi dimrar ner vår inre strömbrytare i ett Yang to Yin-flöde.

From Yang to Yin
Breathe - and balance your nervous system

We enter this world with an inhale and we leave it with an exhale. But what happens there in between? How many breaths do we take with full presence during one life, one work week or even one single day? The breath is a unique tool for balancing our nervous system and turning our inner electric switch on and off. In this workshop you will learn the connection between the breath and the nervous system. We also explore the dualities of taoism, Yin and Yang. What are they really and how can these concepts be connected to the Western body image? We finally explore breathing exercises (pranayama) and finish with a class where we go from the movement of Yang to the calm of Yin.

Caroline Nordvall
Jag är yogalärare, personlig tränare och massageterapeut och brinner för det fysiska och mentala välmåendet. Genom yogan och andningen har jag hittat ett enklare, roligare och mer meningsfullt liv, både privat och arbetsmässigt. Nu vill jag ge dig tillgång till samma kraftfulla tekniker.


KURSDATUM
Fre 12/4

TID
18:30 - 20:45

VAR
Yin & Yang Yogastudio

PRIS
370kr

BOKA